Leren start bij motiveren.

Ben jij er klaar voor?

Visie

Zoals Keller (1987) in het ARCS model beschrijft, begint het leerproces bij de A van Aandacht trekken. Leren start bij motiveren. Leren is niet gelijk aan motiveren, dat is nogal een misvatting. Om te kunnen leren heb je meer nodig dan alleen motivatie. Vaak zet motivatie juist aan om nog meer te willen leren (Kirschner, 2017), maar daarvoor heb je wel eerst succeservaring nodig. Die komt niet alleen door puur cognitivistisch te kijken naar leerprocessen. Als je hebt gewerkt of nog steeds werkt in het klaslokaal, dan weet je: motivatie doet er toe, het is belangrijk.

Een middel om jonge en oudere leerlingen te stimuleren aan de slag te gaan met leeractiviteiten en ermee bezig te blijven is gamification. Hierbij maak je gebruik van game elementen, koppel je deze aan leeractiviteiten en bied je leerlingen een weldoordacht spelconcept aan. Hoewel een spelconcept een werkvorm in de les kan zijn, is niet elke werkvorm automatisch een spelconcept.

Aan een spelconcept zitten voorwaarden en ontwerpkeuzes vast. Daarmee is gamification niet zo maar een spelletje in de klas, maar een didactische tool voor leraren die benut kan worden. In het klein en in het groot. Analoog of digitaal. Vakspecifiek of vakoverstijgend.

De keuze is aan jou als onderwijsprofessional. Ben jij er klaar voor?

Missie

De verdere adoptie van gamification stimuleren in het onderwijs, zodat meer leerkrachten en docenten gamification leren kennen en gebruiken om leerlingen in de klas te motiveren, hun leertijd te verhogen en mogelijk hogere leerprestaties te laten halen. Met De Super Uitdaging streef ik naar het leveren van kwaliteit. Voor mij betekent dit dat jij als opdrachtgever 100% tevreden bent over de dienstverlening die wordt geleverd. Of het nu om een workshop, trainingstraject, ontwerp of om advies gaat. Geef vooraf je wensen aan en geef ook gerust feedback.