Training

Wat maakt leraren succesvol als het gaat om gamification? Zij zijn in staat om de didactische mogelijkheden van een spelconcept optimaal te benutten. Daarvoor is het erg zinvol om eerst een beeld te krijgen van type spelconcepten, praktische voorbeelden en ontwerpprincipes. Verder is het zelf ervaren van een spelconcept in een trainingssetting waardevol om game elementen te leren herkennen en te gaan toepassen voor eigen gebruik. Voor teams uit het basis-, voortgezet of beroepsonderwijs bied ik verschillende soorten professionalisering aan op het gebied van gamification. Ik heb in de afgelopen jaren een aantal succesvolle formats ontwikkeld. Uiteraard kan ik in overleg ook maatwerk leveren.

Gamification in vogelvlucht

Een inleiding op gamification, type spelconcepten met concrete voorbeelden en basale ontwerptips om zelf aan de slag te gaan. Daarna word je zelf in een spelconcept rondom drones geplaatst om de kracht van game elementen te ervaren en hier naderhand kort op te reflecteren. Deze training is perfect om op een hele leuke en praktische manier iets te leren over gamification, aan de slag te gaan met nieuwe technologie en ook aan teambuilding te doen. Bekijk de sheets van deze training en neem gerust contact op.

Gamification in vogelvlucht

Een inleiding op gamification, type spelconcepten met concrete voorbeelden en basale ontwerptips om zelf aan de slag te gaan. Daarna word je zelf in een spelconcept rondom drones geplaatst om de kracht van game elementen te ervaren en hier naderhand kort op te reflecteren. Deze training is perfect om op een hele leuke en praktische manier iets te leren over gamification, aan de slag te gaan met nieuwe technologie en ook aan teambuilding te doen. Bekijk de sheets van deze training en neem gerust contact op.

Ontwerpen van spelconcepten

Een trainingstraject van maximaal drie bijeenkomsten met een groep deelnemers, waarbij dieper op theoretische modellen wordt ingegaan en - aan de andere kant - nog meer praktische ontwerptips gegeven kunnen worden. In dit traject ga je in een aantal stappen een eigen spelconcept maken, uitvoeren en verbeteren. De aftrap is de workshop Gamification in vogelvlucht. Daarna volgt de tweede bijeenkomst, die inhoudelijk helemaal op maat wordt afgestemd. Omdat alle deelnemers een spelconcept ontwikkelen, worden verschillende ideeën en materialen uitgewisseld. Dit vindt plaats in de laatste bijeenkomst.

Overzicht

Ik kan een offerte uitbrengen en deze is uiteraard geheel vrijblijvend.

Contact

Neem contact met mij op .